Bài tập tìm trọng âm của từ tiếng Anh

“Photographer” hay “Autograph” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo UsingEnglish

Nguồn :https://vnexpress.net/giao-duc/bai-tap-tim-trong-am-cua-tu-tieng-anh-3994460.html?vn_source=Folder&vn_campaign=Box-GiaoDuc&vn_medium=Item-1&vn_term=Desktop&vn_thumb=1

® Bản quyền bài viết thuộc về vnexpress.net