Thế hệ trẻ ngày càng nhiều người 15 tuổi mà trông như 30 và đây là lý do

Con người hiện đại lớn sớm hơn nhưng già chậm lại. Chuyện gì đang xảy ra và điều đó có ý nghĩa gì? Read more »