Con trai Giang Còi đau đầu làm anh của đàn em ‘con chung, con riêng’

Hiếu Vick có tất cả 6 đứa em, bao gồm: em cùng cha cùng mẹ, em cùng cha khác mẹ và em cùng mẹ khác cha. Read more »

Con trai Giang Còi đau đầu khi là anh của đàn em ‘con chung, con riêng’

Hiếu Vick có cả thảy 6 đứa em, bao gồm: em cùng cha cùng mẹ, em cùng cha khác mẹ và em cùng mẹ khác cha. Read more »