56 Credit – quán quân cuộc thi lập trình do Facebook và CoderSchool tổ chức: Muốn chiến thắng phải dám khác biệt và giải quyết đúng thứ mà doanh nghiệp cần

Vượt qua 2.000 ứng viên, 56 Credit đã đoạt quán quân cuộc thi Thử thách Đổi mới cho các nhà lập trình Việt Nam. Theo team 59 Credit, để... Read more »