Ngân hàng MB bổ nhiệm cùng lúc 3 nhân sự 8x vào Ban điều hành

Hội đồng quản trị Ngân hàng Quân Đội (MB) đã bổ nhiệm 3 thành viên Ban điều hành. Các nhân sự này thuộc thế hệ 8x, gắn bó với... Read more »