Thêm ví điện tử 9PAY vừa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần 9PAY. Read more »