Dương Yến Nhung: ‘Tôi luôn tiết kiệm để lo cho em gái ăn học’

Thay vì mua trang sức, quần áo hàng hiệu, người đẹp dành toàn bộ tiền tiết kiệm để lo cho em gái đang là sinh viên đại học. Read more »