Đầu hàng trước Covid-19, ông lớn agency Mỹ ngậm ngùi rút lui khỏi thị trường quảng cáo Việt Nam sau 13 năm gắn bó

“Đôi khi, làm việc chăm chỉ thôi chưa đủ. Tại một số thời điểm, những thử thách trở nên thật khó để vượt qua. Nên tiếp tục đương đầu... Read more »