Nhóm nhảy của Quang Đăng là đại diện Việt Nam thứ 2 tại “Asia’s Got Talent 2019”!

LifeDance Team của Quang Đăng đã khiến các giám khảo "Asia's Got Talent" vô cùng thích thú. Read more »