Nếu được gọi điện cho chính mình cách đây 5 năm, bạn sẽ nói gì?

Bạn sẽ nói gì với chính mình ở 5 năm trước? Một lời động viên, an ủi hay thẳng thừng trách móc? Read more »