Cả nhà đang ấm áp tâm sự tiễn Thư (Về Nhà Đi Con) đi lấy chồng, Ánh Dương lại hùng hồn “phá game” chỉ với một câu nói

Trước ngày Thư (Về Nhà Đi Con) về nhà chồng, ông Sơn đã dặn dò con gái bằng những lời lẽ không thể nào cảm động hơn thì cô... Read more »