Hoang mang thông điệp về ẩm thực đường phố Việt Nam của Netflix: “Phở không phải là món nước?”

Phở, cơm tấm, ốc lề đường hay bánh mì là những món ăn quen thuộc ở ẩm thực đường phố Sài Gòn, tuy nhiên, dưới góc nhìn của Netflix... Read more »