Minh tinh ‘Titanic’ đóng phim đồng tính nữ

Kate Winslet đóng cặp với ngôi sao trẻ tuổi Saoirse Ronan trong bối cảnh thế kỷ 19 nhiều cấm kỵ của phim 'Ammonite'. Read more »