Những phim Hàn dựa trên các sự kiện có thật

Câu chuyện về gã giết người trong 'Hồi ức kẻ sát nhân' và chuyện xâm hại tình dục trẻ em khuyết tật trong 'Silenced' khiến nhiều người phải nổi... Read more »

Những phim Hàn dựa trên những sự kiện có thật gây sốc

Câu chuyện về gã giết người trong 'Hồi ức kẻ sát nhân' và chuyện xâm hại tình dục trẻ em khuyết tật trong 'Silenced' khiến nhiều người phải nổi... Read more »