Việc nhẹ kiếm bạc tỷ: Biểu diễn ảo thuật cho tỷ phú, tiền boa lên tới 1.000 USD

Daniel Chan tính phí từ 5.000 USD cho sự kiện địa phương đến 25.000 USD cho sự kiện quốc tế. Read more »

5 ảo thuật gia ‘sinh nghề tử nghiệp’ gây ám ảnh: Người bị khán giả đấm chết, kẻ bị chính mánh khoé của mình đoạt mạng

Trong những màn ảo thuật nguy hiểm như phim kinh dị, chỉ 1 sai sót nhỏ cũng phải trả giá bằng tính mạng. Read more »