Gửi các bác tài làm nghề “múa trứng trên đầu gậy”: Phía trước tay lái là sự sống của rất nhiều người và cả gia đình mình

Nghề tài xế gian lao và nguy hiểm là vậy nhưng tôi tin tai nạn sẽ không xảy ra với những tài xế luôn hiểu và ứng xử đúng... Read more »