Nhà văn Gào tự nhận sáng lập Aqua Clinic cùng chị gái, sự thật là gì?

Phía Aqua Clinic đã phủ nhận thông tin Gào là cổ đông cũng như người điều hành hoạt động kinh doanh của hệ thống thẩm mỹ. Read more »