“Captain Marvel”: Bom tấn mang tính giải trí cao nhưng “lừa người xem” hơi nhiều!

Hãy quên hết những gì bạn tưởng tượng khi xem trailer đi vì "Captain Marvel" chẳng giống bất cứ thứ gì bạn nghĩ đâu, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa... Read more »