3 giả thuyết “Thiên Linh Cái” hoãn chiếu: Nhiều chuyện đáng nói hơn là “né” đội Avengers?

Nhiều khả năng"Thiên Linh Cái" bị hoãn chiếu không phải vì lí do âm thanh như đoàn phim đưa ra hay để tránh đụng độ với "Avengers: Endgame" mà... Read more »