Có một cô em chồng “xấu từ nết ăn đến nết ở” như Liễu (Về nhà đi con) thì yêu đến mấy cũng đành ở vậy, khỏi cưới!

Liễu là điển hình cho cơn ác mộng "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" mà hội chị em ai cũng khiếp đảm. Read more »