Bom tấn tốn 4,3 triệu đô làm lại vì bê bối Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường bị cắt vai chính, phim 'Ba Thanh truyện' chi 30 triệu NDT để làm lại.  Read more »