Nổi tiếng nhờ Tây Du Ký, nhưng sao nữ này lại hận đạo diễn đến bạc đầu đúng nghĩa đen!

Đây là nhân vật vừa đẹp vừa gây ám ảnh nhất trong Tây Du Ký. Read more »