Chấm dứt thu phí đối với tổ chức, cá nhân vui chơi tại bãi biển Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn chấm dứt thu tiền vệ sinh, thu... Read more »