Nếu được gọi điện cho chính mình cách đây 5 năm, bạn sẽ nói gì?

Bạn sẽ nói gì với chính mình ở 5 năm trước? Một lời động viên, an ủi hay thẳng thừng trách móc? Read more »

Những điều trường học không dạy bạn, ra đời mất tiền, mất bạn, hỏng việc mới tự ngộ ra

Những bài học khắc nghiệt từ "trường đời" sẽ khiến bạn "vỡ" ra và trưởng thành hơn rất nhiều đấy. Read more »