7 bài học kinh doanh từ gia đình Kardashian

Dù yêu hay ghét gia đình Kardashian, những người làm kinh doanh vẫn có thể học được điều gì đó từ họ. Read more »

[Case study] Cách Nestle thu phục thị trường Nhật Bản: Bán kẹo vị cà phê cho trẻ em để “in dấu”, nhiều năm sau quay lại bán cà phê cho những “trẻ em đã lớn”

Chúng ta thường in dấu cho cha mẹ từ khi sinh ra và học hỏi các hành vi từ họ. Tương tự, đối với việc phát triển mối quan... Read more »