Bamboo Capital ‘đặt cược’ vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và bất động sản công nghiệp trong 5 năm tiếp theo – Chiến lược dài hơi hay ‘thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào’?

Theo Ban lãnh đạo của Bamboo Capital Group (BCG), họ cũng không thể ngó lơ xu hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, nhưng sẽ không tham... Read more »