‘Đội quân’ hàng trăm nghìn người bán bảo hiểm nhân thọ ở Nhật Bản lo sợ thất nghiệp

Bảo hiểm nhân thọ giờ được bán ngay tại các cửa hàng 7-Eleven khiến hàng trăm nghìn nhân viên bán bảo hiểm lo sợ mất việc. Read more »