Những cụ bà hành nghề mại dâm ở Hàn Quốc: Con cái không quan tâm, bị đẩy vào đường cùng trong xã hội

Có những người đã ngoài 70 tuổi, thậm chí 80, 82 tuổi vẫn phải hành nghề mại dâm để kiếm sống qua ngày. Hỏi có ai thích công việc... Read more »