10 CEO Mỹ được nhân viên đánh giá cao nhất trong khủng hoảng Covid-19

Eric S. Yuan, CEO Zoom là một trong 10 CEO Mỹ được đánh giá cao về khả năng lãnh đạo. Read more »

HSBC Việt Nam bổ nhiệm một người Việt làm Giám đốc Nhân sự

Bà Trần Thị Nguyệt Oanh trở thành Giám đốc nhân sự HSBC Việt Nam từ ngày 1/9/2020, thay thế ông Nonoy Nuyles. Với quyết định này, bộ máy điều... Read more »