Trung tâm thương mại sang trọng 5.000 m2 chỉ bán đồ cũ

Mở một trung tâm thương mại chuyên bán đồ cũ, đồ tái chế, một thành phố công nghiệp ở Thụy Điển đang tự làm mới mình bằng việc tập... Read more »