Nhóm nhảy Việt so tài vũ đạo cùng Jay Park trên sân khấu “Asia’s Got Talent”!

Đây chính là đại diện thứ 3 của Việt Nam tranh tài tại "Asia's Got Talent 2019". Read more »