Công ty dầu đá phiến lớn nhất nhì nước Mỹ tuyên bố phá sản

Chesapeake Energy Corp. – một công ty tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ của ngành dầu đá phiến tại Mỹ, đã nộp đơn xin phá sản. Theo... Read more »