Bạn thân 10 năm cũng có ngày đường ai nấy đi: Sam – Kelly – Băng Di chính là ví dụ điển hình

Cùng trưởng thành từ một cuộc thi sắc đẹp cho giới trẻ, Sam, Kelly và Băng Di cũng từ đó mà trở nên thân thiết hơn ngay từ những... Read more »