Dành 1 tỷ USD đầu tư vào bạc, vì sao Warren Buffett kiên quyết “nói không” với vàng?

“Lười biếng và chẳng biết làm gì cả” – đó là những gì ông Buffett miêu tả về vàng. Read more »