Có một kiểu người bất mãn với cả xã hội: Ở đâu có gì vui, người ta khen gì là phải chê bằng được

Tôi từng đọc một vài chương trong cuốn sách của tác giả Đặng Hoàng Giang có nhắc đến vẻ đẹp của người đứng một mình. Read more »