Có tiền tỷ nhưng vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê chứ không mua nhà

Có sẵn 3 tỷ đồng, thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng đều đặn khoảng 40 triệu đồng/tháng nhưng chị Thu Nga ở Hà Nội chia sẻ vợ... Read more »