Cơn sốt ‘mua sắm trả thù’ mang lại hy vọng cho các hãng đồ hiệu

Các khách hàng giàu có Trung Quốc đã bắt đầu trở lại cơn sốt mua sắm "cho bõ" những tháng bị phong tỏa, mang tới tia hy vọng cho... Read more »