Biết đi soi lỗi chính tả quá đà là “tạo nghiệp” nhưng “em nhìn mà em tức á, chị hiểu hông?”

Có một kiểu người cứ nhìn thấy lỗi chính tả là ngứa ngáy tay chân, chịu không được! Read more »