Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua ứng dụng Vncard, Abloan do người Trung Quốc điều hành ở Sài Gòn

Một đường dây cho vay nặng lãi qua ứng dụng Vncard, Abloan do Điền Di Qúy điều hành, cho vay 2 triệu đồng khách chỉ nhận được 1,2 triệu... Read more »