Không ai khổ như sinh viên Việt Nam: Học Thiết kế bị nhờ vẽ Logo miễn phí, Học Lập trình nhờ cài win, Học Y bảo chắc chắn ế…

Chọn được ngành mình thích đã khó, đấu tranh với vạn câu hỏi vì sao vô duyên tột đồ càng mệt mỏi hơn. Read more »