Trọng Hùng: “Vợ tôi giận cảnh Khải cưỡng bức Huệ (Về Nhà Đi Con) đến giờ”

Trọng Hùng ngoài đời là một diễn viên hiền lành, trái ngược với nhân vật của mình trong "Về Nhà Đi Con". Đóng cảnh cưỡng bức xong anh bị... Read more »