6 phim chứng tỏ Chris Evans là “hàng Mỹ” chất lượng cao, phim số 4 đừng xem khi có phụ huynh bên cạnh!

Trước khi trở thành Đội Trưởng Mỹ "Captain America", Chris Evans từng có một thời tươi mơn mởn thế này đây. Read more »