TTC Land thay đổi Tổng Giám đốc sau 8 tháng

Theo đó, ông Võ Quốc khánh – Phó Giám đốc thường trực được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc TTC Land, bắt đầu từ ngày 1/9/2020. Còn... Read more »