Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, Jeff Bezos khuyên: ‘Đừng làm theo lý trí’

Khi nhìn lại những thành công đó, Bezos cho rằng "những quyết định sáng suốt nhất của mình đều được đưa ra theo cùng một cách. Read more »