TPS sau 3 năm bứt khỏi “bóng đen” chứng khoán Phương Đông: Mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ, xóa lỗ lũy kế vào cuối năm 2020

HĐQT Công ty CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS - Mã: ORS) trình cổ đông thông qua phương án xin tăng vốn điều lệ từ 439,6 tỷ lên 1.000... Read more »