Vợ chồng sao TVB nỗ lực giúp con gái thiểu năng hòa nhập

Trái với chẩn đoán của bác sĩ rằng Isabella - con gái Chung Lệ Kỳ - chỉ có thể sống đến 2 tuổi, cô bé hiện 8 tuổi và... Read more »