Giữa bối cảnh dịch Covid-19, đề xuất tăng lương với sếp có phải là điều bất khả thi?

Năm nay với biến cố đại dịch Covid-19 khiến kì vọng được tăng lương giữa năm gần như là bất khả thi. Read more »