Không hổ là anh em, chu trình hậu chia tay của Phan Hoàng và Phan Thành cũng giống nhau đến lạ

Sau khi dính nghi án chia tay, cả hai chàng thiếu gia đều có một loạt động thái na ná nhau, chẳng hạn như xóa hết hình ảnh của... Read more »