Trọng Trinh: ‘Bà xã chủ động tán tỉnh tôi’

Nghệ sĩ bị chinh phục bởi những lời hỏi thăm hàng ngày và sự quan tâm, chăm sóc tận tình từ xa của người phụ nữ kém mình 16... Read more »

Trọng Trinh: ‘Bà xã là người chủ động tán tỉnh tôi’

Nghệ sĩ bị chinh phục bởi những lời hỏi thăm hàng ngày và sự quan tâm, chăm sóc tận tình từ xa của người phụ nữ kém mình 16... Read more »