Vì sao sếp không nên tin nhân viên 100% và cần cảnh giác với thuật ly gián?

Trong vấn đề nhận biết và dùng người, người lãnh đạo phải cảnh giác thuật ly gián của kẻ khác. Biểu hiện bên ngoài của thuật ly gián tuy... Read more »